เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 10 คนของเรา แด่ พี่เต้ย ในหัวใจของทุกคน
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2549

คนของเรา แด่ พี่เต้ย ในหัวใจของทุกคน
ดร. วรฑา วัฒนะชยังกูร ประตูห้องทำงานยังเปิดอยู่ ไฟในห้องดวงนั้นไม่มีใครดับ ไม่ใช่เพียงแค่ความผูกพัน หากแต่สำหรับพวกเราทุกคน การมีพี่เต้ยคือพลังในการทำงานในหมู่มิตร และผองเพื่อน ผู้ที่ได้ร่วมผูกพัน ชีวิตของชายผู้นี้ยามที่เขายังอยู่ เป็นพลังให้ทุกคน พลันในยามที่จากไป ยังทิ้งไว้ซึ่งแรงบันดาลใจ หนุนให้ทุกคนมองไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง
เรื่องเอก เคดาห์ แผ่นดินแม่ บนแผ่นดินอื่น
ชุมชนชาวพุทธที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใดๆ เลยในช่วงร่วมศตวรรษนับแต่การปักหลักเขตแดนไทย-มาเลเซียเกิดขึ้นที่นี่คือชุมชนคนไทยทั้งตัว และหัวใจ แม้แผ่นดินแม่จะอยู่ในอ้อมกอดของแผ่นดินอื่น
สกูปพิเศษ กูจิงลือปะ ที่เห็น และเป็นไป
สืบค้นปมเงื่อนเบื้องหลังความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูจูหลิงหมู่บ้านเล็กๆ ในอ้อมกอดแห่งเทือกเขาบรรทัด ที่นี่คือชุมชนโจรใต้ หรือหมู่บ้านที่เป็นเหยื่อแห่งความรุนแรง
คนของเล่ม กว่าจะหลุดพ้น
อรหันต์ชาวนา ความพอเพียงอันเกิดจากความรักในผืนดิน อีกแง่มุมของแหลม หนุ่มชาวนาแห่งกุดชุม
คนค้นโลก จิตวิญญาณแห่งหิมาลัย
ตามรอยเจ้าชายมงกุฎราชกุมาร สู่อาณาจักรแห่งหิมาลัย-ภูฏาน ที่เปรียบดั่งเขตสงวนทางจิตวิญญาณแห่งสุดท้ายบนพื้นพิภพ

สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.