เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 22 เรื่องจากปก น.พ. มงคล ณ สงขลา
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550

เรื่องจากปก น.พ. มงคล ณ สงขลา
เผยชีวิตอันแสนเรียบง่ายของรัฐมนตรีอยู่ทาวน์เฮาส์ ผู้ซึ่งเขย่าโลกทุนนิยมสุดขั้วด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงยาให้กับคนจน
คนของแผ่นดิน เลือดหยดนี้เพื่อผองเพื่อน
คุณหมอ สัตวแพทย์หนุ่ม ชื่อ พายุ กับความทุ่มเท เพื่อเยียวยาจิตใจคน ด้วยการเยียวยาเพื่อนๆสี่ขาให้หายป่วย
สัมภาษณ์พิเศษ ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
โลกทัศน์ และชีวาทัศน์ ดำเนินไปเหนือกาลเวลา ไม่มีมืด ไม่มีอวิชชา นี่คือกระบวนการทางความคิดของคนใช้ชีวิตด้วยปัญญา ชื่อ ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
คนกับวิถี ความหมายของมิตรภาพ
สมองซีกซ้ายบัญชาให้ครูพละหัวเมืองเลี้ยงม้าแกลบพื้นเมือง และนับจากนั้นมิตรภาพ และความสุข ก็งอกงามจนอยู่เหนือการควบคุม
สกูปพิเศษ วิถีโขง วิถีคน วิถีบรู
อีตู๋ สะงัว แค้ เอิน เลิม ตะโกก ซวย คือชื่อปลาอันหลากหลายบางส่วนที่จับหาได้ในลำน้ำโขง ปลาชื่อแปลกๆ เหล่านี้เกี่ยวพันกับวิถีแห่งชนเผ่าชายขอบ ที่ผันชีวิตมาเป็นพรานปลาแห่งลำน้ำสีแดง

สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.