เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 38 เรื่องจากปก " วิถีแห่งปราชญ์แท้ " ทุกข์สำหรับเห็น สุขสำหรับเป็น นี่คือแก่นสาระแห่งพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องการมีชีวิต และสิ่งนี้เองที่ปรากฏให้เห็นอย่างแจ่มชัดในวิถีแห่งปราชญ์ ปราชญ์แท้ๆ ผู้ทำให้ธรรมะปรากฏเป็นรูปธรรมได้ในทุกอิริยาบถ
เดือนธันวาคม พ.ศ.2551

เรื่องจากปกวิถีแห่งปราชญ์แท้
ทุกข์สำหรับเห็น สุขสำหรับเป็น นี่คือแก่นสาระแห่งพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องการมีชีวิต และสิ่งนี้เองที่ปรากฏให้เห็นอย่างแจ่มชัดในวิถีแห่งปราชญ์ ปราชญ์แท้ๆ ผู้ทำให้ธรรมะปรากฏเป็นรูปธรรมได้ในทุกอิริยาบถ
พุทธธรรม: สี่ทศวรรษแห่งองค์ปัญญาร่วมสมัย
ชีวิตคืออะไร พุทธศาสนามีคำตอบให้กับคำถามสากลนี้อย่างชัดเจนมานานกว่าสองพันห้าร้อยปี คำตอบนี้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ที่คนร่วมสมัยมีโอกาสเข้าถึงได้ด้วยหนังสือสำคัญที่สุดของโลกเล่มนี้
มองโลกอย่างปราชญ์
ในบรรดาผลงานทั้ง 327 เรื่อง ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ที่ถูกตีพิมพ์เป็นเล่ม ได้ฝ่าข้ามพรมแดนความรู้เฉพาะสาขาต่างๆ เท่าที่มีอยู่ และเปิดสอนกันในโลกร่วมสมัย ไปสู่ความรู้ทั่วตลอดอันเปิดกว้าง และอิสระ
คนกับวิถี ศรีประจันต์ ชาติภูมิสถาน
หมู่เรือนแถวริมน้ำอันเป็นตลาดเก่าโบราณ ที่นี่ คือ นิวาสสถานของครอบครัวอารยางกูร ที่ซึ่งเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมา จวบจนปัจจุบัน ชีวิตและวิถีของผู้คนยังดำเนินอยู่เช่นเมื่อศตวรรษก่อน
ของฝากนักอยากเขียน แดนอรัญ แสงทอง
เปรียบตนเองเป็นผลไม้ลูกที่สุกช้า ใช้ชีวิตที่ผิดพลาด โง่เขลา มานาน กว่าจะรู้ซึ้งถึงโลกโลกุตร แต่หากชีวิตเขามิได้เป็นเช่นนี้ ก็คงไม่มี เงาสีขาว

สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.