เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 43 "หมอผู้ลำด้วยชีวิต " ชีวิตเลือกไม่ได้ แต่กำหนดเองได้ หมอหนุ่มผู้ไม่เคยละทิ้งความฝัน ขณะที่ตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ยอมสิ้นศรัทธาต่อความจริง จึงมีวันที่ได้ถอดเสื้อกาวน์เพื่อก้าวออกมาลำ
เดือนพฤษภาคมพ.ศ.2552

เรื่องจากปกหมอผู้ลำด้วยชีวิต
ชีวิตเลือกไม่ได้ แต่กำหนดเองได้ หมอหนุ่มผู้ไม่เคยละทิ้งความฝัน ขณะที่ตลอดทั้งชีวิตก็ไม่ยอมสิ้นศรัทธาต่อความจริง จึงมีวันที่ได้ถอดเสื้อกาวน์เพื่อก้าวออกมาลำ
สัมภาษณ์พิเศษ ภัทระ คำพิทักษ์
"การเมืองบำบัด" ถ้าคุณเครียดกับการเมือง และการแบ่งสีแยกขั้ว เขาคนนี้มาพร้อมกับวิธีบำบัด
สกูปพิเศษ แพทย์ทางเลือกลุ่มน้ำโขง
ก่อนการแพทย์แผนตะวันตกจะแผ่เข้ามา แพทย์พื้นบ้านคือความหวังเดียวของผู้คนในแถบถิ่นนี้ จวบจนปัจจุบัน ภูมิปัญญาแง่การบำบัดก็มิได้เฉาโรยไป
นักสู้ภูธร ผู้ใหญ่โชค ผู้ใหญ่คนจริงแห่งสามร้อยยอด
เขาถูกชาวบ้านเลือกมาให้ช่วยปราบโจร แต่เอาเข้าจริงกลับทำมากกว่านั้น จนไปสู่หนทางพัฒนาที่ยั่งยืน
คนกับวิถี
สงฆ์ สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว; ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์.

สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.