เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 49 ฉบับพิเศษ เชิดชูจิตวิญญาณแห่งคน : คนค้นฅนอวอร์ด
เดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2552

คนต้นเรื่องแห่งปี
เงาะ ผู้สร้างคนบนวิถีจักรยาน ,กฤษฏา รากแก่น , หลวงพี่ช้าง พระนักพัฒนาแห่งพรหมพิราม , หมอแป้น ราชาหมอลำแห่งบ้านร่มเย็น , ชายน้อย
เสียสละ ดั่งพระโพธิสัตว์
คือ ผู้รู้แจ้ง แต่ยังเกี่ยวพันกับโลก เพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ พระโพธิสัตว์จึงถูกอัญเชิญมาเป็นรูปธรรมแห่งความดีงาม เพื่อมอบให้กับ 7 คนดี ในสาขาต่างๆ ของ ‘คนค้นฅน อวอร์ด’
เกียรติยศแห่งแผ่นดิน วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ด้วยความเชื่อมั่นในพระราชดำริของในหลวง ชายคนหนึ่งพิสูจน์กับทุกคนด้วยการหันหลังให้ชีวิตข้าราชการ ผันตัวเองไปพลิกฟื้นแผ่นดินที่เคยสิ้นหวัง จนเกิดเป็นป่าใหม่แตกงามในสังคมดานกระด้าง
เรียกเขาว่า ‘อาจารย์ยักษ์’
เรื่องที่เรียบง่ายที่สุด แต่ต้องใช้หัวใจยักษ์ในการทำความเข้าใจ มาฟังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ผ่านผู้ที่รับเอาแนวทางมาปฏิบัติจริงจนเห็นกระจ่าง


สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.