เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 50ดั่งซากุระต้นหนึ่ง ต้นไม้เพียงต้นเดียว เมื่อแย้มดอกบานในฤดูหนาวกลับทำให้ผู้คนทั้งประเทศมีความสุข เส้นทางการแสวงหาของพระสายปฏิบัติชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งประสงค์จะเป็นได้เช่นนั้น
เดือนธันวาคม พ.ศ.2552

ดั่งซากุระต้นหนึ่ง
ต้นไม้เพียงต้นเดียว เมื่อแย้มดอกบานในฤดูหนาวกลับทำให้ผู้คนทั้งประเทศมีความสุข เส้นทางการแสวงหาของพระสายปฏิบัติชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งประสงค์จะเป็นได้เช่นนั้น
สัมภาษณ์พิเศษเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
วันนี้ไม่มีหมวก มิใช่การเฉลิมฉลองใดๆ ในวาระที่ชีวิตล่วงสู่ 5 รอบนักษัตร มากไปกว่าการได้พบปะแลกเปลี่ยนทางปัญญา บทสัมภาษณ์ชิ้นพิเศษ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ที่เสียงฮาครืนมีมากพอกับแง่มุมทางจิตวิญญาณที่ต้องครุ่นคิด
สกูปพิเศษชุมชนพอเพียง
ชุมชนพอเพียง หลายคนเชื่อว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทางออกของวิกฤติในประเทศ แต่จะมีสักกี่ที่ กี่ชุมชน ที่ทำให้ความพอเพียงสามารถอยู่ได้อย่างเป็นจริง
ทะเลคนทะเลใจ
ชาตินิยมของคนพิการ ชายทุพพลภาพใช้ชีวิตอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของร่างกายมาตั้งแต่เด็ก และเติบโตขึ้นเพื่อที่จะผลักดันคนพิการเช่นเดียวกับเขาให้มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมอย่างที่ควรจะเป็น
รายงานพิเศษ
ในค่ำคืนแห่งการเติมเต็มความดีลงในหัวใจ ประมวลภาพความประทับใจจากงานค้นคนฅน อวอร์ด ครั้งที่ 1

สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.