เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 58 หมอเขียวผู้ฝ่าทางตันสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีพุทธ
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553

เรื่องจากปก - หมอเขียว กับ แพทย์วิถีพุทธ
หมอเขียว กับ แพทย์วิถีพุทธ ทุ่มเทศึกษาการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบัน แผนจีน และแผนไทยจนแตกฉาน แต่ชายคนหนึ่งพบว่า ต่อให้เอาความรู้ทุกแผนมารวมกัน ก็ไม่อาจรักษาคนไข้ให้หายขาดได้ถึงครึ่ง จนกระทั่งเขาค้นพบพุทธวัจนะ เรื่อง การปรับสมดุลร้อนเย็น ความสบาย และ การพึ่งตนเอง เมื่อนั้นประตูที่ปิดตายก็แง้มออก เขาประกาศแพทย์แผนใหม่ของโลก - แพทย์วิถีพุทธ
สัมภาษณ์พิเศษ ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์
ถ้าวิกฤตการณ์เดือนพฤษภาคม คือ ยอดภูเขาน้ำแข็งที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็น ใต้ฐานอันมหึมานั้น คือการสะสมของความไม่เป็นธรรมทั้งมวลที่นำซึ่งความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะความไม่เป็นธรรมจากการใช้ที่ดิน
สกูปพิเศษ สันติปัตตานี
บอกทุกคนที่ถามถึงจุดหมาย ตลอดทางที่เดินผ่านไปว่า ไปปัตตานี จุดหมายของการเดินเท้าทางไกลครั้งนี้ คงมิใช่ปลายทางที่มัสยิดกลางปัตตานี หากแต่เป็น สันติภาพอันมีหวัง ที่สถิตลึกลงไปในหัวใจของทุกคน
คนกับวิถี ทะเลน้อย
ไฟป่าที่ควนเคร็งไม่ได้เผาวอดแค่เพียงพรุไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ แต่ไฟที่ถูกจุดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ได้เผาทำลายหลายชีวิตที่ทะเลน้อย ไฟป่าดับแล้ว... แต่ไฟแห่งความอยากมีอยากได้ยังไม่มอดดับ
สนามชีวิต กีฬาและความเป็นแม่
ปิดเรื่องการตั้งครรภ์ของตัวเองไว้เป็นความลับ ก่อนจะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งมวลไปคว้า 2 เหรียญทองในอาเซียนพาราเกมส์ พร้อมกับลูกน้อย นี่คือ ผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ทั้งในเส้นทางของนักกีฬา และชีวิตของความเป็นแม่

สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.