เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 59 ความหมายแห่งทุกลมหายใจ พระไพศาล วิสาโล
เดือนกันยายน พ.ศ.2553

เรื่องจากปก - ความหมายแห่งทุกลมหายใจ พระไพศาล วิสาโล
พระสายปฏิบัติ นักกิจกรรมผู้ใช้เวลาตลอด 27 ปี ในผ้ากาสาวพัสตร์ ทำงานกับสังคมในแบบที่ภิกษุน้อยรูปนักจะทำ
สัมภาษณ์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม
ว่าด้วยประวัติศาสตร์นายทุน โฉมหน้านายทุนในมิติเชิงสังคมมานุษยวิทยา ซึ่งไม่มีเรื่องของตัวเลข และอดัม สมิธ
สกูปพิเศษ สงครามมดปลวกที่เวียงหนองล่อง
มีค่าเพียงมดปลวกที่ถูกแย่งทึ้งที่ดินถิ่นเกิด ถึงวันนี้ เมื่อเหล่ามดปลวกจะรวมกันก่อสงครามขึ้นบ้าง
75 คนกับวิถี 20 ปี สืบ นาคะเสถียร พลังของ ‘ไม้ขีดไฟ’
สืบ นาคะเสถียร จบชีวิตตนเองเพื่อให้ผู้คนหันมารักษ์ป่า เฉกเช่นไม้ขีดไฟจุดตัวเองเพื่อให้ดอกทานตะวันหันมอง พลังของไม้ขีดไฟผู้กล้า ทำให้ผืนป่าตะวันตกอุดมสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้
ของฝาก (นัก) อยากเขียน‘ประวัติศาสตร์’ ในบทเพลงของ หงา คาราวาน
กฎเหล็กที่ทำให้งานชิ้นหนึ่งมีอายุยืนยาว คือการสะท้อนภาพความจริง หาใช่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.