เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 62ข้าวอินทรีย์วิถีเกื้อกูล
เดือนธันวาคม พ.ศ.2553

เรื่องจากปก - ข้าวอินทรีย์ วิถีอันเกื้อกูล
เรื่องราวของการปลูกข้าว และชีวิตที่เป็นสุขด้วยขนบวิถีเก่าแก่ ผ่านชีวิตของเด็กชายลูกชาวนาเกิดใต้ถุน ผู้ค้นพบว่า ความรู้ของพ่อ ที่รับถ่ายทอดมาจากปู่ย่า สำคัญกว่าใบปริญญาในวิชาที่ไม่ได้อยากเรียน
คนกับวิถี จากไหล่ดอยถึงดวงดาว
จากไหล่ดอยถึงดวงดาว ปลายไม้แหลมที่ชี้ไปหากลุ่มดาว ไร่หมุนเวียนของปกากะญอ คือความเชื่อมโยงของฟ้าสู่ผืนดิน
สกูปพิเศษ มหัศจรรย์แห่งข้าวหนึ่งเมล็ดหนึ่ง
ข้าวเมล็ดหนึ่งในฤดูเก็บเกี่ยวนี้ ได้กลายเป็นสี่พันเมล็ดในปีถัดไป และกลายเป็นพันล้านเมล็ดในอีกปีถัดมา และไม่นานต่อมา วิถีวัฒนธรรมข้าว จึงก่อเกิด
สัมภาษณ์ ผศ. รวีโรจน์ อนันตธนาชัย
ศาสตร์และศิลป์แห่งการกินข้าว ครูสอนโภชนศาสตร์ และอาหารเพื่อสุขภาพ ได้คำตอบที่ไม่อาจแย้งใดๆ ในความเป็นยอดของคนโบราณที่สอนให้เรารู้จักกินข้าว


สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.