เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 73รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์

รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์
คนนับล้านติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลของนักวิชาการสายน้ำท่วม ผู้ทำงานวันละ 15 ชั่วโมง 7 วัน ตลอด 3 เดือน ทั้งๆ ที่บ้านจมน้ำ 3 เมตร
นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ในมหาพิบัติภัยมีความหวัง ในความล้มเหลวทุกๆ ด้าน ยิ่งมีมากกว่า
ผีไม่กลัว กลัวน้ำ
เมื่อคนเก้าสิบคนยัดทะนานเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้น ผีที่มีอยู่ก็ต้องขอลา
ถนนหนังสือของสุชาติ สวัสดิ์ศรี
หนแรก ภัยการเมือง ก็รอดมาได้ หนสอง ภัยจากทุนนิยมสามานย์ เป็นเหตุให้ต้องระหกระเหิน หอบหิ้วกันออกมาจากบ้านที่เคยอยู่มา 30 ปี
วัดเราไม่ยอมจม
ทั้งๆ ที่ตั้งอยู่ในจุดวิกฤติในวันน้ำหลาก แต่วัดพนัญเชิงฯ แห่งนี้เป็นเพียงวัดเดียวในอยุธยาที่ป้อมค่ายไม่มีวันแตก

สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.