เลือกฉบับ: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

ฉบับที่ 76ชาย เมืองสิงห์

เรื่องปก - ชาย เมืองสิงห์ ลูกทุ่งตัวจริง หัวใจไม่เปลี่ยนแปลง
ทั้งบนเวทีแห่งชีวิต และเวทีการแสดง นักร้องผู้คงเอกลักษณ์แห่งลีลา และน้ำเสียง ผู้สร้างกรอบนิยามใหม่ของดนตรีลูกทุ่งจวบจนบัดนี้ ไม่อาจมี ชาย เมืองสิงห์ คนที่สอง
สกูปพิเศษ2 ทศวรรษ อาจาริยบูชา
พระอาจารย์ชา สุภัทโท ละสังขารนานร่วม 20 ปีแล้ว แต่การฝึกปฏิบัติ และยึดมั่นในพระวินัยอย่างจริงแท้ตามแบบฉบับของท่าน คือรากฐานแห่งความหวัง
สัมภาษณ์พิเศษเดชรัต สุขกำเนิด
ระหว่างถูกไปหาแพง บนเส้นทางด้านราคาของพลังงานมีปมเงื่อนอันซับซ้อนที่ไม่มีใครให้ความกระจ่างได้เท่ากับนักวิชาการผู้ศึกษาด้านพลังงานทางเลือกในมิติทางเศรษฐศาสตร์
ปลาทวนน้ำประวัติศาสตร์ในแม่น้ำ
สมบัติในแม่น้ำ ก็ต้องอยู่ในแม่น้ำ นี่คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งแรกที่เล่าเรื่องราวเมืองพริบพรีที่ถิ่นศิลป์ จากประวัติศาสตร์ก้นแม่น้ำ
เพราะสิ่งนี้ จึงมีเรื่องจอมจินตนาการ : ชุมทางความคิด 4 แกน
เมื่อข้อมูลมากมายหลายทิศพุ่งใส่ราวพายุดาวตก การจัดสรรกับสิ่งเหล่านั้นจึงสำคัญ นัยว่าหัวสมองคือห้องทดลองความคิด ผลลัพธ์ คืองานไซ-ไฟชั้นดี ที่ผู้อ่านคือผู้พิสูจน์ทฤษฎี

สั่งซื้อ นิตยสาร ฅ คน (ย้อนหลัง) และสมัครสมาชิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร / สั่งซื้อได้ที่นี่
 
โทรศัพท์ 02-1586122 โทรสาร 02-1586141 email: korkonmag@tvburabha.com

บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122 Fax: (662) 1586141.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.