ดวงธิดา นครสันติภาพ

วันเกิด: 3 สิงหาคม 2513

ประวัติการศึกษา:
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กิจกรรม:

สมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทราม-ลานนา ปี2531-2533

ก่อตั้งกลุ่มละครหุ่น ชื่อ'สะพานไม้' แสดงในชุมชนแออัดกรุงเทพฯ

ครูอาสาโรงเรียนบ้านผาเวียง ดอยภูคา อ.ปัว จ.น่าน

ครูอาสาโรงเรียนพุทธเกษตร อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ก่อตั้งกลุ่ม Kid Art Studio สร้างสื่อการสอน ศิลปะเด็ก และสร้างสรรค์หุ่นมือ


ประวัติการทำงาน:

2534-2541 กองบรรณาธิการ นิตยสารเด็ก 'ไดโนสาร'


2536 กองบรรณาธิการ นิตยสารบันเทิงคดี                   
2539 ทำกิจกรรมละครรณรงค์การประหยัดพลังงาน ในโครงการหารสองให้กับ สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ
2541 ทำ ละครหุ่นและนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แห่งชาติ (ท้องฟ้าจำลอง)

2543 

จัด ค่ายเยาวชน โครงการรักษ์ธรรมชาติ ในพื้นที่โรงเรียน จ.ระยองจัดทำนิทรรศการสัญจร รณรงค์เรื่องขยะ ลงชุมชน และโรงเรียนประถม สนับสนุนโดยบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติจำกัดมหาชน (NPC)

ทำบทละครหุ่นให้โครงการ ”ท่ายางเมืองน่าอยู่ เยาวชนรู้คัดแยกขยะ” ของเทศบาลอำเภอท่ายาง จ. เพชรบุรี

2545-2547

สอนศิลปะเด็ก ที่คิดส์อาร์ทสตูดิโอ และอบรมสื่อการสอนแบบบูรณาการ


ปัจจุบัน พนักงาน บ.ทีวีบูรพาจำกัด

ตำแหน่ง ครีเอทีฟ ข้อมูล และพิธีกร รายการ กบนอกกะลา
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.