ปล่อยสัตว์ได้บุญหรือบาป 3
จากการสำรวจของทีมงานจุดเปลี่ยนในสัปดาห์ที่แล้ว เราพบว่าคนที่ซื้อสัตว์แล้วนำไปปล่อยในแหล่งซึ่งไม่เหมาะสมที่สัตว์สามารถอยู่อาศัยได้ อาจทำให้สัตว์ต้องอยู่อย่างทรมานหรืออาจตายได้นั้น มีเหตุผลหลักๆ อยู่ 2 ประการด้วยกัน หนึ่งก็คือเลือกจะปล่อยในสถานที่ที่สะดวก และ สองก็คือเกิดจากความไม่รู้นั่นเอง และเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าความไม่รู้อาจเป็นสาเหตุ ที่ทำให้คนซื้อสัตว์มาปล่อยเพื่อให้ตัวเองได้บุญนั้น จริงๆ แล้วอาจต้องทำบาปโดยไม่ตั้งใจเพราะนำสัตว์ไปปล่อยแบบผิดที่ผิดทางจริงหรือไม่ ทีมงานจุดเปลี่ยนก็เลยจัดทำข้อมูลของสัตว์ชนิดต่างๆที่คนนิยมปล่อยกันมาก ว่าสัตว์แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่จะปล่อยสัตว์ และอีกทางหนึ่งก็เพื่อพิสูจน์ดูกันครับว่า ถ้ารู้แล้วว่าจุดที่จะนำสัตว์ไปปล่อยไม่มีความเหมาะสม เขาจะยังคงยืนยันที่จะปล่อยตรงนั้นต่อไป หรือว่าหาสถานที่ใหม่ให้กับสัตว์ ทีมงานคุณภาพของเราจึงเดินทางไปที่วัดริมแม่น้ำแห่งหนึ่งเพื่อเล็งหาเป้าหมายเพื่อทำการทดสอบกัน ซึ่งก็คือคนใจบุญทั้งหลายที่จะนำสัตว์มาปล่อย ซึ่งในที่สุด เราพบว่าแม้จะมีหลายคนที่เมื่อรับรู้ว่าสัตว์ที่พวกเขากำลังจะปล่อยไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดได้หากถูกปล่อยไปในบริเวณนั้น พวกเขาก็เปลี่ยนใจไปหาที่ปล่อยใหม่ แต่ก็มีหลายคนทีเดียวที่แม้จะรับรู้ข้อมูลแล้ว แต่ก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไง และไม่สะดวกที่จะไปหาสถานที่ปล่อยใหม่ ก็ปล่อยเลยตามเลยว่าจะปล่อยกันตรงนั้นตามยถากรรม และในช่วงท้ายทีมงานจุดเปลี่ยนจึงออกตามรอยเส้นทางการไถ่ชีวิตสัตว์มหากุศล กับโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ ติดตามได้ในรายการจุดเปลี่ยยน เสาร์ที่ 24 มีนาคมนี้ ห้าทุ่ม ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี