คนค้นฅนกบนอกกะลาพลเมืองเด็กคิดข้ามเมฆหมู่บ้านฐานไทแผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ   แผ่นดินไทแผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอจุดเปลี่ยนหลุมดำ

 
 
ธนาคาร ต้นไม้ พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เมื่อใดก็ตาม ที่เมื่อสังคมเกิดวิกฤติ ผู้คนมักเรียกร้องและคาดหวังว่าการ “ปฏิวัติ “ จะเป็นทางออกของยุคสมัย ในยุคสมัยของเรา และที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย เราจึงได้เห็นการปฏิวัติ ทางการเมือง การปฏิวัติทางเศรษฐกิจ และการปฏิวัติโครงสร้างทางสังคมครั้งแล้วครั้งเล่า แต่วิกฤติก็ยังไม่เคยจบสิ้นลง เราเคยเชื่อว่าความยากจนจะถูกถอนรากถอนโคน ด้วยการปฎิวัติเขียว แต่ผู้คนทั่วโลกก็ยังคงอดอยากหิวโหย
 
 
ธนาคาร ต้นไม้  พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ธนาคาร ต้นไม้ พอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เมื่อใดก็ตาม ที่เมื่อสังคมเกิดวิกฤติ ผู้คนมักเรียกร้องและคาดหวังว่าการ “ปฏิวัติ “ จะเป็นทางออกของยุคสมัย ในยุคสมัยของเรา และที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย เราจึงได้เห็นการปฏิวัติ ทางการเมือง การปฏิวัติทางเศรษฐกิจ และการปฏิวัติโครงสร้างทางสังคมครั้งแล้วครั้งเล่า แต่วิกฤติก็ยังไม่เคยจบสิ้นลง เราเคยเชื่อว่าความยากจนจะถูกถอนรากถอนโคน ด้วยการปฎิวัติเขียว แต่ผู้คนทั่วโลกก็ยังคงอดอยากหิวโหย
more detail

แม่กลอง…เวนิสตะวันออกแห่งสุดท้าย
แม่กลอง…เวนิสตะวันออกแห่งสุดท้าย
คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า กระแสโลกาภิวัฒน์ กระแสการพัฒนาแบบตะวันตกที่รุกล้ำเข้ามา ทำให้รูปร่างหน้าตาของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างบิดเบี้ยว อัตลักษณ์ของหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภูมิภาค ถูกกลืนหายไปพร้อมกับความล่มสลายของวิถีชีวิตดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเมืองที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำ อันเป็นทำเล ที่ตั้งในฝันของกลุ่มทุน เพราะผืนแผ่นดินที่มีน้ำไหลผ่าน ย่อมเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร ผลิตผลทางการเกษตร ทั้งสัตว์น้ำ พืชพันธุ์ธัญญาหาร และแรงงานราคาถูก ที่โรงงานอุตสาหกรรมพร้อมจะนำไปแปรรูปเป็นมลภาวะที่ยากแก่การบำบัด
more detail

ชุมชนคนกล้าแห่งบางขุนไทร
ชุมชนคนกล้าแห่งบางขุนไทร
สงครามแย่งชิงฐานทรัพยากรไปจากสองมือเปล่าของชาวบ้าน จากอิทธิพลของนายทุนและอำนาจรัฐ เป็นสงครามแห่งความโลภที่เรื้อรังและลุกลามไปทั่วประเทศไทย หลายครั้งที่ชาวบ้านไม่ยอมจำนนต่อหายนะที่เข้ามาคุกคามชุมชนของพวกเขาและรวมพลังกันลุกขึ้นต่อสู้ ด้วยความตระหนักรู้ว่า หากปล่อยให้ความโลภของคนเพียงหยิบมือรุกล้ำเข้ามาฉกฉวยฐานทรัพยากรที่เป็นหัวใจหล่อเลี้ยงวงจรชีวิตของชาวบ้าน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแค่การไร้ที่ทำกินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ยังหมายถึงหายนะที่เข้ามาทำลายชีวิต ทำลายครอบครัว ทำลายชุมชน และทำลายอนาคตของลูกหลาน
more detail

หมู่บ้านลิ่มทองกับคลองส่งน้ำใจ
หมู่บ้านลิ่มทองกับคลองส่งน้ำใจ
หมู่บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็นอีก 1 ในหลายหมู่บ้านทางภาคอีสานที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำทั้งอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร จนมีคำกล่าวติดปากว่า “บุรีรัมย์ตำน้ำกิน” เพราะมีน้ำไม่เพียงพอ ต้องรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนา บางครั้งต้องเจอกับปัญหาฝนทิ้งช่วงและขาดแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งเป็นประจำทุกปี จนทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและไร่นาเสียหายขาดทุน วนเวียนอยู่กับการเป็นหนี้สิน ยากจน ทำนาได้ข้าวไม่ถึง 10 ถังต่อ 1 ไร่ สั่งสมเป็นปัญหาเรื้อรังของชุมชน จนทำให้หลายครอบครัวต้องทิ้งถิ่นฐานดิ้นรนไปขายแรงงานในเมืองเพื่อความอยู่รอด กลายเป็นหมู่บ้านที่มีแต่คนเฒ่าคนแก่และเด็กอยู่ตามลำพัง ใกล้เคียงกับภาวะที่เรียกว่า “ชุมชนล่มสลาย”
more detail

คอยรุตตั๊กวา ที่นี่กรุงเทพฯ
คอยรุตตั๊กวา ที่นี่กรุงเทพฯ
"...คำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง….
more detail

บ้านหนองกลางดง
บ้านหนองกลางดง
ชื่อ“หมู่บ้านฐานไท” มาจากแนวคิดเรื่องการสร้างพระเจดีย์จากฐานของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเหมือนกับการสร้างเจดีย์จากยอดลงมาหาฐาน การพัฒนาประเทศชาติเลยไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรที่สร้างจากยอดลงมาหาที่ฐานนั้นก็จะต้องพังลง ถ้าหากสร้างฐานให้แข็งแรงก่อนก็จะรองรับองค์และยอดเจดีย์ได้มั่นคง” หากประเทศเปรียบเหมือนเจดีย์ ชุมชนหรือหมู่บ้านก็คือฐานของประเทศ ถ้าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งทุกด้านประเทศชาติก็จะมั่นคงแข็งแกร่ง “หมู่บ้านฐานไท” จึงหมายถึง หมู่บ้านที่สามารถพลิกฟื้น ปลดแอกตัวเองจากความทุกข์ยาก ความป่วยไข้ เป็นหนี้เป็นสิน มาเป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้มีความสุขในทุกๆ ด้าน เป็นฐานของเจดีย์ ฐานของประเทศที่แข็งแรงแล้ว ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่หมู่บ้านอื่นๆ ควรจะได้ศึกษาเป็นต้นแบบ
more detail

1    
 
บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: (662) 1586122.
TV BURABHA CO., LTD 246/8 Soi Yotin Pattana,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 , Thailand.