รายการ:คนค้นฅน
ตอน: 96 ปี หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ ชีวิตเพื่องาน งานเพื่อธรรมะ
ออกอากาศ: 9, 16 มกราคม 2550

เลือกความเร็วที่เหมาะสมกับ
internet ของท่านในการรับชม

256 K  |รายการ:คนค้นฅน
ตอน: 96 ปี หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ชีวิตเพื่องาน งานเพื่อธรรมะ

ออกอากาศ: 9, 16 มกราคม 2550
  บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
22/4 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : ( 662) 957-5793
Fax : ( 662) 957-5796
TV BURABHA CO., LTD
22/4 Soi Ramkhamhaeng 43/1 , Ramkhamhaeng Rd. , Wangthonglang District, Bangkok 10310 , Thailand.