รายการ: พลเมืองเด็ก
ตอน:เด็กสวนมะพร้าว (บางกระเจ้า) ตอนที่ 1
ออกอากาศ: 7 ตุลาคม 2551

เลือกความเร็วที่เหมาะสมกับ
internet ของท่านในการรับชม

256 K  |
รายการ: พลเมืองเด็ก
ตอน: เด็กสวนมะพร้าว (บางกระเจ้า)
ตอนที่ 1

ออกอากาศ: 7 ตุลาคม 2551

  บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
22/4 ซอยรามคำแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel : ( 662) 957-5793
Fax : ( 662) 957-5796
TV BURABHA CO., LTD
22/4 Soi Ramkhamhaeng 43/1 , Ramkhamhaeng Rd. , Wangthonglang District, Bangkok 10310 , Thailand.