11

11เชิญติดตามชม
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเข้าสู่ปีที่ 60
ของวันบรมราชาภิเษก
5พฤษภาคม พุธศุกราช 2553

ตามรอยพระราชา

การเดินทาง...ตามรอยเท้า...ของพ่อ
เก็บ...จำ...คิด...และทำ
ตามคำที่พ่อสอน
ของพ่อ...แห่งแผ่นดิน

ร่วมเดินทางตามรอยพระราชา
ทุกวันเสาร์ สุดท้ายของทุกเดือน
เวลา 23.15 - 24.10 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
เริ่มมกราคมนี้


สนับสนุนนโดย กองทัพบก ร่วมกับ ททบ. 5
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
และธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลิตรายการโดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด


11

1111