ตารางกิจกรรมงาน
“6 ปีทีวีบูรพา”

UPDATE 04/07/51วันศุกร์ ที่
11 กรกฎาคม 2551


ลำดับ

วัน/เวลา

เวทีใหญ่ (ชั้น 6)

ห้องสัมมนา(ชั้น 7)

1 10.00 - 11.00 น.  มินิคอนเสิร์ต วง “บ้าน - บ้าน Band”  ฉายสารคดี
รวมมิตรรายการ “คนค้นฅน”
(45 นาที)  
         
2 11.00 - 12.00 น.  11.00-12.30 น. พบคนต้นเรื่อง
การแสดง ฉุย,ตือโพ ,ชม้อย
พิธีกร ประสาน อิงคนันท์  
3 12.00 - 13.00 น. 
4 13.00 - 14.00 น.  พิ ธี เ ปิ ด
5 14.00 - 16.00 น.  

เสวนา หัวข้อ “จุดเปลี่ยนโทรทัศน์ไทย”
ผู้ร่วมเสวนา
คุณกฤษณพร  เสริมพานิช
คุณไพจิตร เทียนทอง
คุณเทพชัย หย่อง
คุณยุพา เพ็ชรฤทธิ์
พญ.พรรณพิมล  หล่อตระกูล
พิธีกร ภัทราพร สังข์พวงทอง
           ประสาน อิงคนันท์

ฉายสารคดี “แผ่นดินไท”
ตอนที่1. แผ่นดินวิกฤติ
ตอนที่2. ชะตากรรมการเกษตร
พิธีกร จิรา บุญประสพ  
  ร่วมสนุกกับเกมส์ตอบคำถาม
และ
เกมส์เปิดป้ายทายภาพ
พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย


พบทีมงาน กบนอกกะลา
พบคนต้นเรื่อง

ฉุย
ตือโพ
รุ่ง
ชม้อย
ลุงเสรี
แหลม (อรหันต์ชาวนา)
ยายทิ้ง
ชา 7 สี
ซาไก
หมอล็อต
เปลี้ย
เมย์-เหน่ง
ตือโพ
แฝดสยาม
เสียงอีสาน
ช่างก้อม

14.00-14.15 น. รับขวัญ 4 ภาค

14.15-15.00 น. สาวน้อยตกน้ำ

15.00-15.30 น. การแสดงโปงลาง

15.30-16.00 น. สาวน้อยตกน้ำ

ชิมกาแฟฝีมือ บก.
และพบปะคอลัมนิสต์


เวียง วชิระ- บัวสนธ์

6 16.00 - 17.00 น.   16.00-16.30 น.การแสดงโปงลาง
 16.30-17.00น.การแสดง ลิเกฮูลู 
เสวนาหัวข้อ
“ปลุกความคิด เปลี่ยนยุควิกฤติแผ่นดิน”
ผู้ร่วมเสวนา อ.วิวัฒน์  ศัลยกำธร
ชัยพร  พรหมพันธุ์
พงศา  ชูแนม
พิธีกร จิรา บุญประสพ
แก้วตา ปริศวงศ์  
กิจกรรม วอล์คแรลลี่
และตอบคำถามชิงรางวัล
16.00-16.30 น. กิจกรรมชิงเปรต
7 17.00 - 18.00 น. 

พบคนต้นเรื่องแห่งปี
(คุยเรื่องความเปลี่ยนแปลง) เถร,แหลม,ลุงเหลือ,ลุงเสรี,ฉุย,รุ่ง,อ้อม
พิธีกร ประสาน อิงคนันท์  

17.00-17.30 น. พบกับพิธีกร

17.30-18.00 น. สาวน้อยตกน้ำ
8 18.00 - 19.00 น. 

ฉายสารคดี “แผ่นดินไท”
ตอนที่4 ลุงนิลคนของความสุข

18.00-18.30 น. การแสดงลิเกฮูลู
9 19.00 - 20.00 น.  แสดงจากวงดนตรีเสียงอีสาน
พิธีกร ประสาน อิงคนันท์  


วันเสาร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2551


ลำดับ

วัน/เวลา

เวทีใหญ่ (ชั้น 6)

ห้องสัมมนา(ชั้น 7)

1  09.00 - 10.00 น. มินิคอนเสิร์ต วง “บ้าน - บ้าน Band”  Work shop
“เขียนคน: สร้างสรรค์สารคดีแบบ ฅ.คน”
เวียง วชิระ-บัวสนธ์
และทีมงานนิตยสาร ฅ.คน
         
2 10.00 - 11.00 น.  10.00-10.30 น. การแสดงจาก ครูโขน
 10.30-11.00 น. มินิคอนเสิร์ตจากวงนกแล
3 11.00 - 12.00 น.  10.30-12.30 น. เสวนาหัวข้อ“คนไทยไร้พุง”
 ผู้ร่วมเสวนา อ.สง่า ดามาพงษ์ อ.วิไลลักษณ์ ศรีสุระ
 พิธีกร คมสัน นันทจิต
กิจกรรม วอล์คแรลลี่ และตอบคำถามชิงรางวัล

พบทีมงานจุดเปลี่ยน  
 กิจกรรม
ร่วมสนุกกับ เกมส์ตอบคำถาม
และ
เกมส์เปิดป้ายทายภาพ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

พบทีมงาน กบนอกกะลา
พบคนต้นเรื่อง

ครูโขน
ชม้อย
ป้าเวิน
เสริมฉัตร
เถร
ตุ้มเรือโฟม
ป้านงค์
พี่เจี๊ยบ
เสน คนกล้าฝัน
นกแล
เสกสรร คนขัดปืน
บุญโญ
บรรจง
หมอแป๊ะ
ขวัญ-เพชร
อ้อม
ซาไก
แหลม
ลุงเสรี
ชา 7 สี
ฉุย
ยายทิ้ง
เมย์-เหน่ง
ช่างก้อม

 11.00 - 11.30 น. สาธิตการทำของเล่น
จากพิพิธภัณฑ์ เล่นได้

11.30 - 12.00 น. สาวน้อยตกน้ำ

13.30 - 14.00 น. การแสดงโปงลาง

14.00 - 14.30 น. สาวน้อยตกน้ำ

14.30 - 15.00 น. การแสดงลิเกฮูลู

15.00 - 15.30 น. สาวน้อยตกน้ำ

15.30 - 16.00 น. กิจกรรมชิงเปรต

16.00 - 16.30 น. สาวน้อยตกน้ำ

16.30 - 17.00 น. พบพิธีกร

17.00 - 17.30 น. สาวน้อยตกน้ำ
 ชิมกาแฟฝีมือบก.
และพบปะ คอลัมนิสต์14.00 น.
พบปะคอลัมนิสต์
คุณอธิคม คุณาวุฒิ
คุณโตมร  ศุขปรีชา
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

16.30 น.
พบปะคอลัมนิสต์
คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี

4 12.00 - 13.00 น.  12.30 -13.00 น. การโชว์สุนัขแสนรู้    
5 13.00 - 14.00 น.  การแสดงจากชม้อยและป้าเวิน

เสวนา หัวข้อ
“ไม่ใช่เพราะโลกใจร้าย  แต่เราต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อช่วยโลก”
ผู้ร่วมเสวนา 
ดร.ธรณ์  ธำรงนาวาสวัสดิ์
ดร.อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณวิทูรย์  เลี่ยนจำรูญ
พิธีกร คมสัน นันทจิต

6 14.00 - 15.00 น.  การแสดงจากวงดนตรี
EVE AND THE ADAMS
7 15.00 - 16.00 น.  เสวนาหัวข้อ เรื่อง “ข้าว”
ผู้ร่วมเสวนา อ.รพี สาคริก
อ.เดชา สิริภัทร
คุณวิริต เตชะไพบูลย์
พิธีกร ประสาน อิงคนันท์
8 16.00 – 17.00 น.

เสวนาหัวข้อ
“คิดให้ต่างบนเส้นทางสื่อ”
ผู้ร่วมเสวนา
โตมร ศุขปรีชา
ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ
ธนญชัย ศรศรีวิชัย

พิธีกร  ดวงธิดา นครสันติภาพ
9 17.00 - 18.00 น. 17.00-18.30น.
พบคนต้นเรื่อง (คนแปลก)
บันเทิง /รุ่ง/ลุงเสรี/ชม้อย/ป้าเวิน
พิธีกร ประสาน  อิงคนันท์
10 18.00 - 19.00 น. 18.30-19.00 น. การแสดงลิเกฮูรู 
11 19.00 - 20.00 น.  19.00-19.30 น.การแสดงโปงลาง มินิคอนเสิร์ต วง“บ้าน-บ้าน Band”    วันอาทิตย์ ที่
13 กรกฎาคม 2551


ลำดับ

วัน/เวลา

เวทีใหญ่ (ชั้น 6)

ห้องสัมมนา(ชั้น 7)

1 10.00-11.00 น.   เสวนา หัวข้อ เส้นทางการ์ตูนไทย
ผู้ร่วมเสวนา บก.จากสำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก ผู้จัดการ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็กนายยกสมาคมการ์ตูนไทย คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา คุณวนิดา นิรมร นักวาดการ์ตูนกบฯ
พิธีกร ดวง ธิดา นครสันติภาพ
คมสัน นันทจิต
   กิจกรรม วอล์คแรลลี่
และตอบคำถามชิงรางวัล

พบทีมงานจุดเปลี่ยน
 กิจกรรม
ร่วมสนุกกับเกมส์ตอบคำถาม
และ
เกมส์เปิดป้ายทายภาพ
พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

พบทีมงาน กบนอกกะลา
  พบคนต้นเรื่อง
ครูโขน
ชม้อย
ป้าเวิน
เสริมฉัตร
เถร
ตุ้มเรือโฟม
ป้านงค์
พี่เจี๊ยบ
เสน คนกล้าฝัน
นกแล
เสกสรร คนขัดปืน
บุญโญ
บรรจง
หมอแป๊ะ
ขวัญ-เพชร
อ้อม
ซาไก
แหลม
ลุงเสรี
ชา 7 สี
ฉุย
ยายทิ้ง
เมย์-เหน่ง
ช่างก้อม
 11.00 - 11.30 น. สาธิตการทำของเล่น
จากพิพิธภัณฑ์ เล่นได้

11.30 - 12.00 น. สาวน้อยตกน้ำ
 ชิมกาแฟฝีมือบก.

2 11.00 - 12.00 น.  พบคนต้นเรื่อง(กำลังใจ)
อ้อม / ขวัญ / เพชร
พิธีกร ภัทราพร  สังข์พวงทอง
3 12.00 -13.00 น.  12.00-12.30 น. การแสดงจากป้าหมอ
12.30-13.00 น. การแสดงจากบ้านโฮมฮัก
 
4 13.00 - 14.00 น.  13.00 -13.30 การแสดงจากครูอุ้มฝาง 

13.00-15.00 น.  เสวนาหัวข้อ
“เปลี่ยนชีวิต ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
หนึ่งต้นแบบความสำเร็จ มีค่ากว่าคำหมื่นคำ”
ผู้ร่วมเสวนา สมบูรณ์  ศรีสุบัติ (ลุงนิล)
พูนศักดิ์  สมบูรณ์
ผู้ใหญ่สมศักดิ์  เคลือวัลย์
พิธีกร  จิรา  บุญประสพ

             แก้วตา ปริศวงศ์
 13.30 - 14.00 น. การแสดงโปงลาง

14.00 - 14.30 น. สาวน้อยตกน้ำ

14.30 - 15.00 น. การแสดงลิเกฮูลู

15.00 - 15.30 น. สาวน้อยตกน้ำ

15.30 - 16.00 น. กิจกรรมชิงเปรต

16.00 - 16.30 น. สาวน้อยตกน้ำ

16.30 - 17.00 น. พบพิธีกร

17.00 - 17.30 น. สาวน้อยตกน้ำ

13.00 น.
พบคอลัมนิสต์
คุณชาตรี โสวรรณตระกูล
ครูหวาน-จารุภัทร จุลสำลี

5 14.00 -15.00 น.  พบคนต้นเรื่อง(คนเฟื่อง)
ลุงเหลือ/ตุ้ม บรรจง
รุ่ง/ลุงเสรี/บันเทิง
พิธีกร ประสาน อิงคนนันท์  
6 15.00 -16.00 น. 

15.30-17.30 น.  เสวนาหัวข้อ “ซาไก”
ผู้ร่วมเสวนา นิวรณ์  เขมาวะนิช
นักวิจัย มอ.กลุ่มซาไก

พิธีกร จิรา  บุญประสพ

15.00 น.
พบคอลัมนิสต์
คุณศักดิ์ระพี  พันธุ์ชาญวิทย์
คุณมาโนช  พุฒตาล

7 16.00 - 17.00 น.  16.00-16.30 การแสดง จากชม้อย
16.30-17.00 การแสดงลิเกฮูลู  
8 17.00-18.00 น.  การแสดงจาก วงสินเจริญ บราเธอร์    
9 18.00-19.00 น. 
10 19.00 -20.00 น. 

19.00-19.30น.การแสดงโปงลาง
19.30-20.00 น.มินิคอนเสิร์ต วง "บ้าน - บ้าน Band "